Sustainable Industries and Services

De wereld zit in een overgangsfase naar een duurzame toekomst met lage CO2 uitstoot. Ook bedrijven zullen deze overgang moeten maken. Ecofys kent de weg in de complexe wereld van energietransitie, klimaatsverandering en duurzaamheid. “Sustainable Industries and Services” gebruikt deze kennis om u te helpen uw energie- en klimaatrisico’s te beheren. Met onze hulp identificeert u korte termijn economische kansen als gevolg van de energietransitie en kunt u er naar handelen. Wij ondersteunen onze klanten met de transformatie van hun bedrijfsvoering, zodat ze veerkrachtig en succesvol zijn in een wereldwijde economie met lage CO2 uitstoot.

Wij begrijpen de onderlinge verbanden tussen het overheidsbeleid, de technologische innovatie en de behoeften van eindgebruikers. Daarin schuilt onze kracht. Wij zijn experts op dit terrein en bieden u innovatie, inzicht en impact. Wij stellen u in staat om duurzame, betrouwbare en winstgevende producten, processen en bedrijfsmodellen aan te bieden. Of u nu een manager bent van een energie-intensief bedrijf in grondstoffen, een dienstverlenend en consumentengericht bedrijf of een financiële dienstenorganisatie, wij hebben de kennis en ervaring in pacht om uw succes in een wereld met lage CO2 uitstoot te garanderen.

 • Beperk energie- en klimaatrisico's

  Uw bedrijfsomgeving verandert snel door wereldwijde klimaatmaatregelen. Met het Klimaatakkoord van Parijs zijn de ambities toegenomen en wordt carbon exposure in toenemende mate een risicofactor bij alle aspecten van de bedrijfsvoering. Ecofys is uw vertrouwde adviseur wat betreft de bewustwording over en de beperking van deze risico’s binnen uw organisatie.
 • Als bedrijf klimaatacties ondernemen

  Klimaatverandering plaatst hedendaagse bedrijven voor strategische uitdagingen. Ecofys is uw ervaren adviseur rond corporate climate action. Wij ondersteunen u bij het opstellen van een plan op maat voor uw klimaatacties, bij de ontwikkeling van uw duurzame strategie en bij de uitvoering van deze doelstellingen, ten bate van uw bedrijf en de wereld als geheel.
 • Maak de industrie CO2-arm

  Als de wereld op schema wil blijven voor een temperatuurstijging ruim onder de 2°C, dan moet vóór het einde van de eeuw de netto-uitstoot van broeikasgassen tot nul zijn teruggebracht. Deze transitie naar een koolstofarme economie vereist dat bedrijven als het uwe de emissies door activiteiten en producten drastisch verlagen. Kunt u uw bedrijf CO2-arm maken en tegelijk uw concurrentiepositie versterken en waarde toevoegen?
 • Duurzame productie van biomassa vergroten

  De rol van biomassa bij duurzame energie heeft tot emotionele en heftige discussies geleid. Als echter wordt gekeken naar het milieu en de sociaal-economische gevolgen, blijkt dat biomassa als bron van duurzame energie en materialen enorm veel potentieel heeft. Ecofys beschikt over praktijkervaring in de hele supply chain, met expertise op het vlak van technologie, economie, duurzaamheid en internationale handel, en beleid wereldwijd.

Uw contactpersoon

René Groot Bruinderink
Sustainable Industries and Services
E-mail