Ontwerp effectieve CO2-beprijzing

Blijf volledig op de hoogte van de internationale ontwikkelingen op het gebied van CO2-beprijzing

Met al uw vragen over CO2-beprijzing kunt u terecht bij Ecofys. De afgelopen vier jaar hebben wij de Wereldbank geholpen bij het schrijven van hun jaarlijkse rapport State and Trends of Carbon Pricing en wij verrichten innovatief onderzoek op dit terrein. Zo hebben wij bijvoorbeeld voor de Generation Foundation van Al Gore gekeken naar de gevolgen van CO2-beprijzing binnen de hele waardeketen. Daarnaast beschikken wij over wereldwijde praktijkervaring bij het ontwerpen van instrumenten voor CO2-beprijzing en helpen wij partijen bij het opbouwen van capaciteit op dit onderwerp. Ecofys speelt een actieve rol in de markten voor vrijwillige CO2-verlaging en in de projectmatige compensatiemechanismen die zijn opgezet in het kader van het Kyoto-protocol, zoals het Clean Development Mechanism. Onze expertise omvat tevens toekomstige mechanismen, zoals Results-Based Financing en de mechanismen die worden genoemd in Artikel 6 van het Klimaatakkoord van Parijs. Wij leiden u door het doolhof van mondiale CO2-beprijzing.

Het ontwerp en de uitvoering van EU ETS verbeteren

De experts van Ecofys hebben vanaf de conceptfase de Europese Commissie en andere belanghebbenden geadviseerd bij het ontwerp van het Europeese Emissiehandelssysteem (EU ETS). Dit is het fundament van ons internationale advieswerk op het gebied van CO2-beprijzing. Ook in de aanloop naar fase IV levert Ecofys meerdere klanten onafhankelijke analyses van de potentiële gevolgen van de voorgestelde ontwerpopties. Wij hebben evaluaties uitgevoerd van maatregelen die CO2 lekkage moeten voorkomen, van de op benchmarking gebaseerde toewijzing en van de marktstabiliteitsreserve. Met onze onze ruime ervaring kunnen wij u antwoord geven op al uw vragen over EU ETS.

Wij helpen u optimaal gebruik te maken van de CO2-markt

Onze activiteiten op het vlak van CO2-beprijzing blijven niet beperkt tot het ontwerpen en evalueren van beleidslijnen. Met de Carbon Complete Service, die voldoet aan de meest recente wettelijke vereisten, biedt Ecofys u een allesomvattend arrangement dat naleving van alle wettelijke ETS-verplichtingen van de EU waarborgt. Onze experts optimaliseren de naleving van het EU ETS voor energie-intensieve bedrijven op basis van hun jarenlange ervaring in een breed scala van bedrijfstakken. Doordat Ecofys zorg draagt voor alle tijdrovende en kennisintensieve ETS-verplichtingen, kunt u zich concentreren op uw kernactiviteiten. Los van het EU ETS ondersteunen wij bedrijven met interne strategieën voor CO2-beprijzing en adviseren wij hoe zij kunnen profiteren van nieuwe mechanismen in de internationale CO2-markt. Wij kunnen u optimaal laten profiteren van CO2-beprijzing.

Uw contactpersoon

Noémie Klein
Climate Strategies and Policies
E-mail
Jan-Martin Rhiemeier
Sustainable Industries and Services
E-mail
Long Lam
Climate Strategies and Policies
E-mail
CO2 emissions © hansenn - Fotolia.com