Ontsluit de flexibiliteit van het energiesysteem

Het in evenwicht brengen van vraag en aanbod vereist van oudsher voortdurende aanpassing van de productie van bepaalde energiecentrales, om de systeemfrequentie binnen een vooraf gedefinieerde acceptabele bandbreedte te houden. Dit gebeurt vandaag de dag nog steeds, maar de variabele productie en beperkte voorspelbaarheid van wind- en zonne-energie- zorgt voor een grotere behoefte aan flexibiliteit van het energiesysteem. Maak gebruik van onze interdisciplinaire aanpak bij het oplossen van de technische-, economische- en juridische uitdagingen met betrekking tot de noodzakelijke veranderingen in toekomstige energiesystemen.

Mogelijke bronnen van flexibiliteit identificeren

Er zijn tal van mogelijke bronnen voor flexibiliteit, zowel aan vraag- als aanbodzijde, waaronder opslag. Zo biedt onder andere het koppelen van de warmte- en gassector nieuwe mogelijkheden om te voldoen aan de behoefte aan flexibiliteit. Ondertussen helpt uitbreiding van elektriciteitsnetwerken om de productieschommelingen van duurzame energiebronnen op te vangen, en stelt het andere regio's in staat om flexibiliteit in hun systemen in te bouwen. Vanuit het systeem bekeken is het belangrijk om kostenefficiënte opties te identificeren. Wij helpen u met het identificeren van kostenefficiënte manieren van flexibilisering en de eventuele, hiermee verbonden barrières.

Optimale energiemarkten ontwerpen

Toegang tot flexibiliteitsbronnen is sterk afhankelijk van de wijze waarop energiemarkten zijn ontworpen. Prijssignalen in groot- en detailhandelmarkten spelen permanent een cruciale rol bij het realiseren van een kostenefficiënt evenwicht tussen vraag en aanbod. Ecofys ondersteunt beleidsmakers bij het ontwerpen van markt- en prijsregels voor het minimaliseren van prijsverstoringen, terwijl tegelijkertijd een zorgvuldig evenwicht met andere beleidsdoelen wordt gerealiseerd. Er wordt speciale aandacht besteed aan het ontwerpen van markten om de flexibiliteitsbehoeften van lokale netwerkexploitanten met algemene systeemvereisten te coördineren.

Evalueren van nieuwe bedrijfskansen

De toegenomen behoefte aan flexibiliteit, gecombineerd met innovatieve technologieën, zoals slimme meters, opslag, big data-analyse en communicatie-infrastructuur, faciliteert nieuwe bedrijfsmodellen voor energiebedrijven, handelaren, aggregatoren en andere marktpartijen. Onze gedetailleerde kennis van nieuwe en komende regelgeving binnen de energiesector stelt ons in staat potentiële kansen te identificeren en te analyseren. Maak gebruik van onze analyses van bestaande regelgeving om kansen voor uw organisatie te identificeren en lees onze scenario-evaluaties om meer te weten te komen over de relevante value drivers.

Neem contact met ons op om te horen hoe onze diensten en inzichten een maatwerkoplossing kunnen bieden voor uw behoeften.