Maak de industrie CO2-arm

Het Klimaatakkoord van Parijs zal grote gevolgen hebben voor maatschappij en economie. Als de wereld op schema wil blijven voor een temperatuurstijging van ruim onder 2°C, moet vóór het einde van de eeuw de netto-uitstoot van broeikasgassen tot nul zijn teruggebracht. Deze transitie naar een koolstofarme economie vereist dat bedrijven als het uwe de emissies door activiteiten en producten drastisch verlagen. Het CO2-arm maken van uw bedrijf is een kans om uw concurrentiepositie te versterken en toegevoegde waarde te creëren.

Stel een optimale transitiestrategie op

Ecofys assisteert uw bedrijf bij het ontwikkelen van een strategie om de transitie te maken naar een koolstofarme maatschappij. Wij hebben verschillende sectoren ondersteund bij het opstellen van hun roadmaps voor energiebesparing en klimaatbescherming tot 2050. Wij weten hoe we u kunnen helpen een optimale strategie te ontwerpen. Ecofys heeft grondige kennis van de huidige situatie en wij zullen de toekomstige energietrends en -ontwikkelingen op de voet blijven volgen. Samen met u kunnen wij de daaraan gerelateerde kansen en risico's voor uw bedrijf beoordelen. U kunt gebruikmaken van onze kennis om:

  • inzicht te krijgen in de trends en scenario's te ontwikkelen;
  • te leren van uw collegabedrijven;
  • mogelijkheden voor reductie (marginale reductiekostencurven) vast te stellen; en
  • effectieve doelen te stellen en uw roadmap/masterplan voor te bereiden.

Bereid uw bedrijf voor op de toekomst door met de lange termijn inzichten die u nodig hebt.

Begrijp de gevolgen voor uw bedrijf

Ecofys onderzoekt de impact die beleidsmaatregelen voor energiebesparing en klimaatbescherming op bedrijven hebben. Wij kunnen uw organisatie helpen zich voor te bereiden op komende veranderingen en kansen te identificeren om slim gebruik te maken van stimuleringsbeleid. Aangezien we betrokken zijn bij het opstellen van beleid voor energiebesparing en klimaatbescherming over de hele wereld, zijn we een toonaangevende expert op het gebied van energiebeleid, met kennis van huidige en komende voorschriften. Wij begrijpen de markten en de posities van zowel betrokken partijen als andere belanghebbenden, en we combineren beleidskennis met technologische, financiële en politieke expertise. Als u met ons samenwerkt kunt u er zeker van zijn dat u:

  • de impact van regelgevingskaders en beleidstrends op uw bedrijf begrijpt;
  • een op feiten gebaseerde interactie aangaat met beleidsmakers ter ondersteuning van het beste regelgevingskader voor uw bedrijf;
  • uw concurrentie een stapje vóór bent door een toonaangevende rol in het debat te spelen; en
  • voorschriften om weet te zetten in winstgevende zakelijke kansen.

Neem contact met ons op om meer te weten te komen over onze creatieve oplossingen!