Versneld coöperatieve klimaatacties uitvoeren

Meer impact realiseren

Steden, regio's en bedrijven ondernemen al jarenlang gemeenschappelijke initiatieven om klimaatverandering tegen te gaan. Het Klimaatakkoord van Parijs erkende het belang van initiatieven door niet-overheden, en benoemde twee prominente voorvechters om het contact met het internationale proces tot stand te brengen. Bij Ecofys werken wij met steden en bedrijven om hun initiatieven te versterken; met overheden om inzicht te geven in de gevolgen van hun acties en te bedenken hoe ze verder kunnen worden opgeschaald; en met internationale organisaties, zoals het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) en de Raamwerkconventie over klimaatverandering van de Verenigde Naties (UNFCCC), om inzicht te geven hoe initiatieven van niet-overheden aan internationale processen kunnen worden gekoppeld.

Impact volgen

Initiatieven van niet-overheden spelen een belangrijke rol bij het organiseren van acties die klimaatverandering tegengaan en bij het inspireren van overheden om hun ambitieniveau te verhogen. Maar als er geen betrouwbare informatie is over de impact van deze initiatieven, kan het zijn dat hun belangrijkheid niet wordt erkend. Ecofys heeft een platform gecreëerd om een overzicht te geven van de diverse coöperatieve initiatieven en om aan te geven wat hun impact is. Wij hebben als eerste een rapport gepubliceerd dat kwantificieert wat de broeikasgasemissiereductie in 2020 is, als alle initiatieven worden gerealiseerd. Wij zijn de ideale partner om u te helpen efficiënte volgsystemen te ontwikkelen en voor de analyse van de resultaten van de initiatieven, individueel of collectief.

Samenwerking versterken

Samenwerking met anderen kan resultaten opleveren die bedrijven of steden niet individueel kunnen realiseren of die erg arbeidsintensief zijn. Optimale efficiëntie vereist doeltreffende samenwerking. Onze ervaring in het samenwerken met bedrijven, steden en initiatieven helpt u bij het realiseren van uw doelstellingen door uw samenwerking met andere organisaties te versterken.

Nieuwe initiatieven creëren

Coöperatieve initiatieven bieden deelnemers mogelijkheden die ze niet zouden hebben als zij alleen zouden werken. Ondersteund door onze kennis van internationale klimaatacties en van het scala aan coöpertieve initiatieven, helpen wij steden en bedrijven om bestaande initiatieven te identificeren die het beste bij hen passen, zodat ze zich hierbij kunnen aansluiten. Wij brengen ook partijen bij elkaar om nieuwe, effectieve samenwerkingsverbanden aan te gaan.

Als u een initiatief leidt en meer impact wilt genereren, als u een bedrijf of stad vertegenwoordigt en met een initiatief meer impact wilt creëren of als u voor een overheids- of niet-gouvernementele organisatie werkt die inzicht moet krijgen in haar samenwerkingsactiviteiten of deze moet versterken, kunnen wij u helpen uw doelstellingen te verwezenlijken.