Energy Policies

De klimaatverandering maakt een overgang naar CO2-neutrale energieopwekking noodzakelijk. De afgelopen 15 jaar kende de ontwikkeling van de duurzame energiesector een sterke dynamiek. Het beleid inzake energiebesparing begint zijn eerste vruchten af te werpen. Om deze positieve tendens voort te zetten, moet er een juiste inzet van energiebeleid voorhanden zijn.

Ecofys “Energy Policies” is een toonaangevende expert inzake beleidsvorming op dit terrein binnen Europa. Wij adviseren overheden en bedrijven over hoe over te stappen naar CO2neutrale energie. Wij leveren met name richtlijnen aan overheden en bedrijven voor het ontwerp, de ontwikkeling en de optimalisatie van beleidsinstrumenten. Zodra dit beleid in werking treedt, analyseren en evalueren we de effecten en doen we aanbevelingen voor verdere verbeteringen. De klimaatverandering kan niet worden gestopt. Daarom steunen wij onze klanten ook bij de ontwikkeling van slimme aanpassingsstrategieën, in combinatie met risicobeperkende maatregelen. Met projecten in meer dan 50 landen leveren we kennis aan klanten overal ter wereld.

 • Effectief beleid introduceren voor duurzame energie

  Het ontwikkelen van een energiesysteem met een hoog aandeel duurzame energie zal de komende decennia een belangrijke uitdaging worden. Ecofys helpt bij het ontwerpen en implementeren van beleidsmaatregelen die tegen lage kosten, investeringen in duurzame energie aantrekken. Wij evalueren tevens de effecten van bestaand beleid en marktkaders, niet alleen voor duurzame energie, maar voor het gehele energiesysteem.
 • Energie-efficiëntie opschalen

  Energie-efficiëntie als topprioriteit. Hoe doen we dat?
  Het opschalen van energie-efficiëntie is een cruciale factor voor het bereiken van energie- en klimaatdoelen. In 2016 vinden verschillende evaluaties van gerelateerde richtlijnen plaats, die mede bepalend zijn voor het toekomstige energiebeleid. Ecofys biedt overheden en NGO's expertise in het ontwerpen, implementeren en evalueren van beleidsstrategieën en -instrumenten voor energie-efficiëntie. Tevens ondersteunen wij bedrijven bij de ontwikkeling van de juiste bedrijfsstrategieën voor de groeiende...
 • Bestendigheid op klimaatgebied vergroten

  Bestand zijn tegen het weer van vandaag en het klimaat van morgen
  Ondanks inspanningen om de uitstoot van emissies te verminderen, zullen wij op de korte, middellange en lange termijn te maken krijgen met de onvermijdelijke gevolgen van klimaatverandering. Bedrijven en organisaties moeten zich bewust zijn van hun klimaatkwetsbaarheid, hoe zij hun risico's kunnen verkleinen en hoe ze hun bestendigheid kunnen vergroten terwijl zij zich tevens voorbereiden op een koolstofarme economie.

Uw contactpersoon

Daniel Becker
Management Team
E-mail