Energy Systems and Markets

Energievoorziening ondergaat een radicale verandering. Duurzame energiebronnen vervangen een productie op basis van koolstofhoudende brandstoffen, en gedecentraliseerde energiesystemen spelen een steeds grotere rol in het balanceren van vraag en aanbod. “Energy Systems and Markets” ondersteunt ontwikkelaars, operatoren en betrokkenen in de toeleveringsketen van duurzame energieopwekking om deze overgang te maken.

Wij bieden met name ondersteuning op het gebied van: benchmarking van financiële indicatoren, evaluatie van de haalbaarheid en identificatie van mogelijke financieringsbronnen, eliminatie van inefficiëntie en verbetering van financiële prestaties. Wij ondersteunen energiemaatschappijen, transmissie- en distributiesysteemoperatoren bij het veiligstellen van de elektriciteitslevering binnen de toekomstige energiesystemen, via evaluatie van de mogelijkheden voor verhoging van het penetratieniveau van duurzame energie. Daarbij helpen we de Europese Commissie, de overheidssector en NGO's bij het opstellen van het regelgevende kader dat nodig is om de veiligheid van het energiesysteem effectief en efficient te kunnen aansturen en onderhouden.

  • Ontsluit de flexibiliteit van het energiesysteem

    Flexibiliteit is een belangrijke voorwaarde voor de inpassing van een hoog percentage duurzame energiebronnen in het energiesysteem. Ecofys hanteert een interdisciplinaire aanpak bij het oplossen van de technische-, economische- en juridische uitdagingen die zijn verbonden aan de ontwikkeling van toekomstige energiesystemen.
  • Zorgen voor een betrouwbaar energiesysteem

    Behouden van de leveringszekerheid bij een sterke toename van duurzame energiebronnen vereist nieuwe operationele werkwijzen in het energiesysteem. Ecofys combineert uitgebreide technische kennis van de inzet van energiesystemen, en de uitdagingen die daarbij komen kijken, met een heldere visie op de implicaties van toekomstige veranderingen voor markt en beleid. Dit maakt ons tot ideale bindende kracht tussen verschillende belanghebbenden.
  • Kostenefficiënt wind- en zonne-energie realiseren

    Bij het ontwikkelen van duurzame energieprojecten, biedt Ecofys, voor de gehele project cyclus, strategische ondersteuning. Wij kijken naar financiele parameters, naar mogelijkheden op te optimaliseren en testen een aantal hypothesen om te waarborgen dat projecten haalbaar zijn, juridisch kloppen en dat ze financierbaar zijn. In de operationele fase ondersteunen wij het implementatieproces om technische efficiëntie te verhogen en de financiële prestaties te verbeteren.

Uw contactpersoon

Maurits Ornstein
Energy Systems and Markets
E-mail