Duurzame productie van biomassa vergroten

De wereld heeft meer biomassa nodig

Biomassa is essentiëel voor het realiseren van ambities met betrekking tot duurzame energie en een biobased economie. Biomassa vervangt nu fossiele grondstoffen bij de vervaardiging van transportbrandstoffen, materialen en chemicaliën. In het zware wegtransport, de scheeps- en luchtvaart worden biobrandstoffen relatief makkelijk ingepast in de bestaande infrastructuur, terwijl de opties voor andere duurzame alternatieven beperkt zijn. De interesse in biobased chemicaliën en kunststoffen neemt snel toe. Tegelijkertijd is er nog veel te winnen in het moderniseren van traditioneel, niet-duurzaam gebruik van hout en houtskool voor voedselbereiding en verwarming in ontwikkelingslanden. De komende decennia zullen duurzame alternatieven naar verwachting een belangrijke rol spelen.

De duurzaamheidsuitdaging

Voor de productie van biomassa is (meestal) land nodig, waardoor biomassa onlosmakelijk verbonden wordt met traditionele landbouw. Dit leidt tot complexe vragen over de duurzaamheid van biomassaproductie, met betrekking tot het directe of indirecte gebruik van land en water, kunstmest en bestrijdingsmiddelen, etc.. Het internationale debat gaat vooral over zorgen over voedselzekerheid, de nettowinst voor het klimaat en biodiversiteit. De experts van Ecofys begrijpen deze maatschappelijke onrust en helpen u met het ontwikkelen van passende oplossingen.

Duurzaam beleid voor biomassa

Ecofys is nauw betrokken bij de Europese beleidsvorming op het gebied van biobrandstoffen en biobased materialen. Wij zijn een belangrijke adviseur van de Europese Commissie bij de goedkeuring van vrijwillige certificeringsprogramma's, voor de duurzaamheid van de biobrandstoffenmarkt in de EU en op het gebied van klimaatgevolgen door de verandering van indirect landgebruiksverandering (ILUC). Wij zijn tevens betrokken bij het evalueren en ontwikkelen van biomassabeleid in EU-lidstaten en andere landen, met als doel het gebruik van duurzame biomassa, of de grondstoffenbasis hiervoor, uit te breiden.

Oplossingen in de hele supply chain

Ecofys biedt oplossingen voor de hele productieketen, waarbij we de opties (potentieel) voor grondstoffen op zowel regionaal als internationaal niveau beoordeelden. Wij helpen bij het ontwikkelen van plantages en bij het verbeteren van landbouwpraktijken. Ons team monitort ook de ontwikkeling van de internationale handel, als functie van de wereldwijde vraag en aanbod. Wij kunnen u helpen bij het evalueren van de technische en economische haalbaarheid van het produceren van biomassa-energie, biogas, biobrandstoffen en biomaterialen, en wij ondersteunende ontwikkeling van brandstoffen en materialen ter vervanging van fossiele bronnen.

Ecofys is uw betrouwbare partner voor alle biomassa- en energiegerelateerde activiteiten, en wij kunnen bogen op vele jaren ervaring. Wij zijn betrokken op alle niveaus en bieden ondersteuning aan zowel beleidsmakers, directies en financiële strategen, als ook aan innovatieve ondernemers, boerencoöperaties en lokale gemeenschappen. Wij verbinden beleid met de praktijk en vice versa, met als doel om duurzame productie en gebruik van biomassa uit te breiden.

Wij bieden u graag de inzichten op het gebied van biomassa die u nodig heeft.