CO2-neutraal bouwen

De gebouwde omgeving staat aan de vooravond van een radicale omslag

De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor ongeveer 25% van de wereldwijde CO2-emissies. 40% van al het energieverbruik in de Europese Unie komt voor rekening van de gebouwde omgeving (ongeveer 3500 TWh/a [terawattuur per jaar]). Dit wordt gebruikt voor verwarming, koeling en warm tapwater. Om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen wil de EU dat de bouwsector de hoeveelheid broeikasgassen vóór 2050 met tussen de 88% en 91% vermindert.

Om dit ambitieuze doel te bereiken moeten in de gebouwde omgeving verwarmings- en koelingsinstallaties razendsnel omschakelen van verbranding van hoofdzakelijk fossiele brandstoffen naar gebruik van duurzame brandstoffen. Een aanzienlijke verlaging van de energiebehoefte is cruciaal om een dergelijke energietransitie mogelijk te maken. Daarbij zijn (bijna) energieneutrale nieuwbouw (BENG) en een aanzienlijke toename van isolatie en herinrichting van bestaande gebouwen om energie te besparen en duurzaam gebruik te bevorderen, van cruciaal belang.

Profiteer van onze uitgebreide bouwexpertise

Ecofys beschikt over veel ervaring in het ondersteunen van koolstofarm bouwen en het leveren van diverse onafhankelijke consultancydiensten aan een reeks van verschillende klantengroepen. Een van onze specialiteiten is de implementatie van de European Building Performance Directive (EBPD). Tot onze klantenkring behoren de Europese Commissie, multinationals, nationale overheden, NGO's, professionele brancheorganisaties en bouwgerelateerde industrie. Wij voeren voor onze klanten onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten uit op het gebied van onder meer marktanalyse en economische haalbaarheid. Verder ontwikkelen wij methoden om het energieverbruik in zowel nieuwe als bestaande gebouwen te minimaliseren.

Onze klanten waarderen onze brede internationale ervaring. Hierdoor zijn wij in staat diverse uitdagingen het hoofd te bieden, waaronder het integreren van innovatieve gebouwen in bestaande energienetwerken. Wij kunnen u helpen uw doelstellingen te bereiken en bovendien uw bedrijf op een duurzame manier te laten groeien.