Als bedrijf klimaatacties ondernemen

Klimaatverandering plaatst bedrijven voor strategische uitdagingen

Bedrijven moeten hun fair share in het wereldwijde CO2-budget vaststellen en hier naar handelen. De groeiende bewustwording van milieuverantwoordelijkheid onder klanten en zakenpartners, met name na COP21 in Parijs, zorgt voor een toenemende druk voor bedrijven om in actie te komen. Strengere wetgeving rond CO2-tarieven resulteren in extra kosten in een toenemend aantal landen en regio's. In de toekomst kunnen strengere eisen voor CO2-emissies gaan leiden tot verdere operationele beperkingen.

Ecofys is uw ervaren adviseur bij het nemen van maatregelen in uw bedrijf

Wij werken samen met bedrijven over de hele wereld en in legio bedrijfstakken, waarbij we acties ondersteunen die verband houden met huidige en toekomstige klimaatuitdagingen. Wij kunnen u helpen bij het opstellen van een plan op maat voor uw klimaatacties, bij de ontwikkeling van uw strategie voor het realiseren van een duurzaam milieu en bij de uitvoering van deze doelstellingen, ten bate van uw bedrijf en de wereld als geheel.

Werk samen met ons aan uw succes

Om te beginnen, werken we met u aan het kwantificeren van uw huidige CO2-voetafdruk of in bredere zin, uw milieuvoetafdruk. Wij hebben meerdere beproefde methoden ontwikkeld voor het definiëren van gerelateerde duurzaamheidsdoelen. Zo hebben wij meegewerkt aan de ontwikkeling van de Sectoral Decarbonization Approach, om doelen vast te stellen voor directe en indirecte emissies, in overeenstemming met de klimaatwetenschap. De One Planet Thinking methode, waarbij een breder perspectief wordt gehanteerd dan alleen emissies, stelt bedrijven in staat doelen op te stellen voor hun bedrijfsvoering binnen de ecologische limieten van onze planeet.

Aangezien we ons in de voorhoede van de technische en wetgevende ontwikkelingen op het gebied van energie en klimaat bevinden en tevens inzicht hebben in uw specifieke bedrijfscontext, helpt Ecofys u bij het identificeren van passende maatregelen die moeten worden getroffen om uw doelen te kunnen bereiken. Wellicht wilt u uw bedrijfsactiviteiten 'groener' maken, bijvoorbeeld door duurzame energie te introduceren, de energie-efficiency te verbeteren of samen met zakelijke partners in uw supply chain aan de vermindering van emissies te werken. Als antwoord hierop kunnen wij een toolkit ontwikkelen die uw organisatie en zakelijke partners meer betrokken maken of uw partners in uw supply chain stimuleren hun CO2-uitstoot te verlagen.

Wij ondersteunen u graag bij het opstellen van uw duurzaamheidsplan en helpen u de meest adequate maatregelen te nemen voor het realiseren van uw klimaatdoelen.