Ecofys - Experts in Energy

Samen met Navigant, beschikt Ecofys over een unieke combinatie van expertise en vaardigheden. Zo zijn wij een sterke partner voor overheden, energieopwekking- en leveringsbedrijven, industrie en nieuwkomers in de energie markt om adequaat te reageren op en te profiteren van de wereldwijde energie transitie. Wij laten u graag kennismaken met de verschillende diensten die wij bieden, de klanten die wij bedienen en de oplossingen die wij bedenken. 

 • Urban Energy

  “Urban Energy” helpt bedrijven, brancheorganisaties en overheden bij de ontwikkeling van strategieën en implementatie trajecten die een oplossing bieden voor het stedelijke energiesysteem van de toekomst. Wij begrijpen de veranderingen die nodig zijn om in de driehoek tussen overheden, spelers op de energiemarkt en eindgebruikers tot deze overgang te komen.
 • Sustainable Industries and Services

  Ecofys kent de weg in de complexe wereld van energietransitie, klimaatverandering en duurzaamheid. “Sustainable Industries and Services” gebruikt deze kennis om u te helpen uw energie- en klimaatrisico’s te beheren. Met onze hulp identificeert u korte termijn economische kansen als gevolg van de energietransitie en kunt u er naar handelen. Wij ondersteunen onze klanten met de transformatie van hun bedrijfsvoering, zodat ze veerkrachtig en succesvol zijn in een wereldwijde economie met lage...
 • Energy Systems and Markets

  “Energy Systems and Markets” ondersteunt energieproducenten, systeemoperatoren en de overheidssector in de overgang naar een CO2-neutrale opwekking van energie. Wij richten ons zowel op de ontwikkeling en bedrijfsvoering van grootschalige duurzame energie-projecten, als op het ontwikkelen van het regelgevend kader voor een efficient en leveringszeker energiesysteem met de juiste mate van flexibiliteit.
 • Energy Policies

  “Energy Policies” is één toonaangevende beleidsmaker op het gebied van energie in Europa. Wij leveren richtlijnen aan overheden en bedrijven voor het ontwerp, de ontwikkeling en de optimalisatie van beleidsinstrumenten. Zodra dit beleid in werking treedt, analyseren en evalueren we de impact ervan en doen we aanbevelingen voor verdere verbeteringen.
 • Climate Strategies and Policies

  “Climate Strategies and Policies” combineert inzicht in het globale klimaatveranderingslandschap met onze gedetailleerde kennis over belangengroepen, landen, beleidsinstrumenten en acties. Wij weten welke acties nodig zijn om de vereiste wereldwijde transitie naar een CO2-arme economie te bewerkstelligen. Met deze kennis helpen wij onze klanten om effectieve strategieën en beleid uit te tekenen, te financieren en uit te voeren, zodat een veerkrachtige CO2-arme econo-mie kan worden opgebouwd.