30 Years at the forefront of energy and climate solutions
Taal EN NL DE 中文

Publicaties

Met een continue verandering van de energie- en klimaatmarkten en de bijbehorende technologieën, is een grondige kennis doorslaggevend bij de besluitvormingsprocessen. Ecofys ondersteunt zowel overheden als het bedrijfsleven om de uitdagingen op het gebied van energie- en klimaatvraagstukken het hoofd te bieden. Met onze strategische onderzoeken, rapporten en marktadviezen zorgen wij voor waardevolle en betrouwbare informatie over de meest recente ontwikkelingen en toekomstige trends.

In dit deel van onze website vindt u een overzicht over de rapporten die Ecofys heeft gepubliceerd of waaraan we hebben bijgedragen.

 • IFIEC method for the allocation of CO2 allowances

  01/04/2008
  The IFIEC method for the allocation of CO2 allowances in the EU Emissions Trading scheme, a review applied to the electricity sector In dit onderzoek heeft Ecofys de toewijzingsmethode voor de EU European Trading Scheme geevalueerd, zoals deze ontwikkeld is door de IFIEC (International Federation of Industrial Energy Consumers). In
 • Green Energy Markets in Europe

  01/11/2004
  Corporate carbon strategies outlook to 2010 Ecofys schreef dit marktrapport in samenwerking met Reuters Business Insight. Het engelstalige rapport analyseert de gevolgen van handel in een geharmoniseerde groene-energiemarkt en hoe certificatie
 • Interim Report on National Allocation Plans

  01/08/2004
  Dit onderzoek, in opdracht van het Britse ministerie van Handel en Industrie en het ministerie van Milieu, Voedsel en Plattelandszaken, bevat de gegevens van diepgaand onderzoek naar de toewijzingspla