Publicaties

Met een continue verandering van de energie- en klimaatmarkten en de bijbehorende technologieën, is een grondige kennis doorslaggevend bij de besluitvormingsprocessen. Ecofys ondersteunt zowel overheden als het bedrijfsleven om de uitdagingen op het gebied van energie- en klimaatvraagstukken het hoofd te bieden. Met onze strategische onderzoeken, rapporten en marktadviezen zorgen wij voor waardevolle en betrouwbare informatie over de meest recente ontwikkelingen en toekomstige trends.

In dit deel van onze website vindt u een overzicht over de rapporten die Ecofys heeft gepubliceerd of waaraan we hebben bijgedragen.

 • Effecten van een CO2 heffing in de elektriciteitssector

  22/02/2016
  Voorstel voor een instrument dat het EU ETS en de prijsprikkel voor schone technologie versterkt In opdracht van ENECO heeft Ecofys onderzocht of het mogelijk is de CO2 prijsprikkel te versterken door het invoeren van een CO2 heffing voor alleen de elektriciteitssector, waarbij tegelijkertijd ong
 • Het waterbed effect en het EU ETS

  22/02/2016
  Een uitleg met de mogelijke uitfasering van Nederlandse kolencentrales als voorbeeld In opdracht van ENECO heeft Ecofys in kaart gebracht, gebruik makend van het voorbeeld van de mogelijke uitfasering van de kolencentrales in Nederland, hoe het vermeende waterbedeffect in het EU ETS p
 • IFIEC method for the allocation of CO2 allowances

  01/04/2008
  The IFIEC method for the allocation of CO2 allowances in the EU Emissions Trading scheme, a review applied to the electricity sector In dit onderzoek heeft Ecofys de toewijzingsmethode voor de EU European Trading Scheme geevalueerd, zoals deze ontwikkeld is door de IFIEC (International Federation of Industrial Energy Consumers). In
 • Green Energy Markets in Europe

  01/11/2004
  Corporate carbon strategies outlook to 2010 Ecofys schreef dit marktrapport in samenwerking met Reuters Business Insight. Het engelstalige rapport analyseert de gevolgen van handel in een geharmoniseerde groene-energiemarkt en hoe certificatie
 • Interim Report on National Allocation Plans

  01/08/2004
  Dit onderzoek, in opdracht van het Britse ministerie van Handel en Industrie en het ministerie van Milieu, Voedsel en Plattelandszaken, bevat de gegevens van diepgaand onderzoek naar de toewijzingspla