30 Years at the forefront of energy and climate solutions
Taal EN NL DE 中文

Publicaties

Met een continue verandering van de energie- en klimaatmarkten en de bijbehorende technologieën, is een grondige kennis doorslaggevend bij de besluitvormingsprocessen. Ecofys ondersteunt zowel overheden als het bedrijfsleven om de uitdagingen op het gebied van energie- en klimaatvraagstukken het hoofd te bieden. Met onze strategische onderzoeken, rapporten en marktadviezen zorgen wij voor waardevolle en betrouwbare informatie over de meest recente ontwikkelingen en toekomstige trends.

In dit deel van onze website vindt u een overzicht over de rapporten die Ecofys heeft gepubliceerd of waaraan we hebben bijgedragen.

 • Economische impact van het Nederlandse cluster Wind op Zee

  16/10/2014

  De ambitie van het Topconsortium Kennis en Innovatie Wind op Zee (TKI-WoZ) is een daadwerkelijke kostenbesparing in 2020 van 40% t.o.v. 2010 voor wind op zee en een versterking van de economische activiteiten in Nederland, zodat de Nederlandse wind op zee...

 • De energie dimensie van China’s urbanisatie

  28/05/2014
  Markt kansen en uitdagingen voor Nederlandse bedrijven

  Voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft Ecofys een overzicht gemaakt van markt kansen en uitdagingen voor Nederlandse bedrijven rond de energie aspecten van China's urbanisatie. Aan de hand van desktop onderzoek en 15 interviews met Chinese...

 • Duurzame Energie: een 2030 scenario voor de EU

  13/02/2013

  Op basis van de resultaten van het wereldwijde Energierapport uit 2011, heeft Ecofys voor WWF nieuwe scenario’s ontwikkeld. Deze bevatten haalbare ontwikkelingen en doelen voor energie-efficiëntie en hernieuwbare energie voor de EU in 2030. De...

 • Costs and Risks of the import of RES statistics

  05/12/2012

  Voor de Stichting Natuur en Milieu heeft Ecofys onderzocht wat de kosten en mogelijke risico's zijn van de mogelijke import van 'duurzame energie statistieken' door de Nederlandse regering. Nederland heeft een doelstelling van 14% voor 2020, die recentelijk...

 • The Energy Report

  03/02/2011
  A fully sustainable and renewable global energy system is possible by 2050

  The Energy Report beschrijft hoe de hele wereld in de komende veertig jaar kan overschakelen op volledig duurzame energie. Het rapport bevat een gedetailleerde analyse en scenario van Ecofys en een toelichting van wereldwijde natuurbeschermingsorganisatie...

 • Voorrang voor duurzaam

  01/07/2010

  Het blijkt dat het toewerken naar de doelen zoals geformuleerd in het werkprogramma ‘Schoon en Zuinig: Nieuwe energie voor het klimaat’ niet op het gewenste tempo ligt. Om de doelstellingen te behalen is daarom een aanvullend instrumentarium...

2010

2006

2005

2004