30 Years at the forefront of energy and climate solutions
Taal EN NL DE 中文

Publicaties

Met een continue verandering van de energie- en klimaatmarkten en de bijbehorende technologieën, is een grondige kennis doorslaggevend bij de besluitvormingsprocessen. Ecofys ondersteunt zowel overheden als het bedrijfsleven om de uitdagingen op het gebied van energie- en klimaatvraagstukken het hoofd te bieden. Met onze strategische onderzoeken, rapporten en marktadviezen zorgen wij voor waardevolle en betrouwbare informatie over de meest recente ontwikkelingen en toekomstige trends.

In dit deel van onze website vindt u een overzicht over de rapporten die Ecofys heeft gepubliceerd of waaraan we hebben bijgedragen.

 • Biobrandstoffen voor de luchtvaart

  27/03/2014

  De luchtvaart is een snel groeiende sector waarvan de broeikasgasemissies met 600% zullen toenemen in 2050, wanneer geen maatregelen worden genomen. De sector heeft de ambitie uitgesproken haar broeikasgasemissies tegen 2050 te halveren, vergeleken met...

 • Land grabs for biofuels

  02/10/2013
  Driven by EU biofuels policies

  Eén van de zorgen in het debat over de duurzaamheid van biobrandstoffen is dat de Europese vraag mogelijk leidt tot grootschalige grondaankopen met negatieve sociaal - economische gevolgen in diverse landen. Uit een nieuwe Ecofys studie, in opdracht...

 • Assessing the EC ILUC proposal

  15/05/2013
  Dutch National Impact Assessment

  De Europese Unie heeft als eerste regio wereldwijd bindende duurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen geïntroduceerd. Momenteel wordt in EU-verband gesproken over het toevoegen van maatregelen tegen Indirect Land Use Change (ILUC) in het EU biobrandstoffenbeleid....

 • Voortgang op duurzaamheid van hernieuwbare energie en biobrandstoffen

  28/03/2013

  Ecofys en haar partners Winrock, Fraunhofer ISI, Energy Economics Group van de TU Wenen, BBH en Fischer ondersteunden de Europese Commissie in haar voortgangsverslag over duurzame energie uit 2013. Het achtergrondrapport geeft een gedetailleerde analyse...

 • CO2 Reductie, Het Nieuwe Werken in 2020

  20/11/2012

  ‘Het Nieuwe Werken heeft een positieve uitwerking op het reduceren van broeikasgasemissies’. Dit is een van de aspecten die wordt benadrukt door aanbieders van oplossingen op het gebied van Het Nieuwe Werken. In opdracht van WWF Nederland brengt...

 • Biobrandstoffen Baseline 2008

  13/02/2012

  De Europese Unie stimuleert het gebruik van biobrandstoffen en andere vormen van duurzame energie in het vervoer. In april 2009 werd de richtlijn duurzame energie aangenomen. Deze richtlijn bevat een 10%-doelstelling voor duurzame energie in de transportsector...

2012