30 Years at the forefront of energy and climate solutions
Taal EN NL DE 中文

Publicaties

Met een continue verandering van de energie- en klimaatmarkten en de bijbehorende technologieën, is een grondige kennis doorslaggevend bij de besluitvormingsprocessen. Ecofys ondersteunt zowel overheden als het bedrijfsleven om de uitdagingen op het gebied van energie- en klimaatvraagstukken het hoofd te bieden. Met onze strategische onderzoeken, rapporten en marktadviezen zorgen wij voor waardevolle en betrouwbare informatie over de meest recente ontwikkelingen en toekomstige trends.

In dit deel van onze website vindt u een overzicht over de rapporten die Ecofys heeft gepubliceerd of waaraan we hebben bijgedragen.

 • 21/01/2015
  Vervoer is verantwoordelijk voor een kwart van alle broeikasgasemissies wereldwijd. Sterke besparingen zijn nodig en mogelijk. Ecofys heeft Nederlandse natuur en milieuorganisaties geholpen in het uit
 • Biofuels for aviation

  27/03/2014
  De luchtvaart is een snel groeiende sector waarvan de broeikasgasemissies met 600% zullen toenemen in 2050, wanneer geen maatregelen worden genomen. De sector heeft de ambitie uitgesproken haar broeik
 • Land grabs for biofuels

  02/10/2013
  Driven by EU biofuels policies Eén van de zorgen in het debat over de duurzaamheid van biobrandstoffen is dat de Europese vraag mogelijk leidt tot grootschalige grondaankopen met negatieve sociaal - economische gevolgen in d
 • Low ILUC potential of wastes and residues for biofuels

  09/09/2013
  Straw, forestry residues, UCO, corn cobs Er zijn grote hoeveelheden afval en reststromen voorhanden in de EU om biobrandstoffen te produceren die niet leiden tot indirecte veranderingen in landgebruik (Indirect Land Use Change, ILUC). ILUC t
 • Assessing the EC ILUC proposal

  15/05/2013
  Dutch National Impact Assessment De Europese Unie heeft als eerste regio wereldwijd bindende duurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen geïntroduceerd. Momenteel wordt in EU-verband gesproken over het toevoegen van maatregelen t
 • Progress in Renewable Energy and Biofuels Sustainability

  28/03/2013
  Ecofys en haar partners Winrock, Fraunhofer ISI, Energy Economics Group van de TU Wenen, BBH en Fischer ondersteunden de Europese Commissie in haar voortgangsverslag over duurzame energie uit 2013. He

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2005

2004