30 Years at the forefront of energy and climate solutions
Taal EN NL DE 中文

Evaluatie van het klimaatbeleid in de gebouwde omgeving 1995-2002

Gepubliceerd: 01/06/2004

Ecofys heeft in opdracht van het Ministerie van VROM, onderzoek gedaan naar het klimaatbeleid in gebouwde omgeving. Een samenvatting van dit rapport kan hier gedownload worden.