Taal EN NL DE 中文

Publicaties

Met een continue verandering van de energie- en klimaatmarkten en de bijbehorende technologieën, is een grondige kennis doorslaggevend bij de besluitvormingsprocessen. Ecofys ondersteunt zowel overheden als het bedrijfsleven om de uitdagingen op het gebied van energie- en klimaatvraagstukken het hoofd te bieden. Met onze strategische onderzoeken, rapporten en marktadviezen zorgen wij voor waardevolle en betrouwbare informatie over de meest recente ontwikkelingen en toekomstige trends.

In dit deel van onze website vindt u een overzicht over de rapporten die Ecofys heeft gepubliceerd of waaraan we hebben bijgedragen.

 • Grondstoftekort mogelijke bedreiging duurzame revolutie

  16/04/2014

  In het rapport ‘Critical materials for the transition to a 100% sustainable energy future’, uitgevoerd door Ecofys in opdracht van het WWF, analyseerden de onderzoekers de impact van de duurzame energierevolutie op de vraag naar essentiële...

 • Relatie tussen verbruiksgedrag en investeren

  15/04/2014

  Wakkert energiezuinig gedrag de investeringsbereidheid aan? En worden mensen energiebewuster nadat ze hebben geïnvesteerd in duurzame oplossingen? Dat zijn de vraagstukken die centraal staan in het rapport van Ecofys en Wageningen University...

 • Biobrandstoffen voor de luchtvaart

  27/03/2014

  De luchtvaart is een snel groeiende sector waarvan de broeikasgasemissies met 600% zullen toenemen in 2050, wanneer geen maatregelen worden genomen. De sector heeft de ambitie uitgesproken haar broeikasgasemissies tegen 2050 te halveren, vergeleken met...

 • Argumentendocument Nearshore Wind Nederland

  06/02/2014

  Het rapport “Argumentendocument Nearshore Wind Nederland” dat Ecofys in opdracht van de Gemeente Noordwijk heeft uitgevoegd, betreft een beknopte studie naar de mogelijkheden voor ruimtelijke inpassing van nearshore windenergie en de mogelijke...

 • Land grabs for biofuels

  02/10/2013
  Driven by EU biofuels policies

  Eén van de zorgen in het debat over de duurzaamheid van biobrandstoffen is dat de Europese vraag mogelijk leidt tot grootschalige grondaankopen met negatieve sociaal - economische gevolgen in diverse landen. Uit een nieuwe Ecofys studie, in opdracht...

 • The next step in Europe’s climate action

  11/06/2013
  Setting targets for 2030

  Voor de 2030 doelstellingen van de EU is het van groot belang het grote overschot van uitstootrechten in het EU emissiehandelssysteem (ETS) te verwijderen. Hiermee kan de broeikasgasuitstoot van de EU weer op het pad richting de 2°C doelstelling komen...

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004