30 Years at the forefront of energy and climate solutions
Taal EN NL DE 中文

Publicaties

Met een continue verandering van de energie- en klimaatmarkten en de bijbehorende technologieën, is een grondige kennis doorslaggevend bij de besluitvormingsprocessen. Ecofys ondersteunt zowel overheden als het bedrijfsleven om de uitdagingen op het gebied van energie- en klimaatvraagstukken het hoofd te bieden. Met onze strategische onderzoeken, rapporten en marktadviezen zorgen wij voor waardevolle en betrouwbare informatie over de meest recente ontwikkelingen en toekomstige trends.

In dit deel van onze website vindt u een overzicht over de rapporten die Ecofys heeft gepubliceerd of waaraan we hebben bijgedragen.

 • 21/01/2015
  Vervoer is verantwoordelijk voor een kwart van alle broeikasgasemissies wereldwijd. Sterke besparingen zijn nodig en mogelijk. Ecofys heeft Nederlandse natuur en milieuorganisaties geholpen in het uit
 • Renewable energy cooperation between EU Member States

  23/10/2014
  Supporting EU Member States with practical guidance De Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie (2009/28/EG) stelt dat alle lidstaten er in 2020 voor moeten zorgen dat een bepaald percentage van het totale eindgebruik aan energie uit hernieuwbare bronne
 • Economic impact of Dutch offshore wind energy cluster

  16/10/2014
  De ambitie van het Topconsortium Kennis en Innovatie Wind op Zee (TKI-WoZ) is een daadwerkelijke kostenbesparing in 2020 van 40% t.o.v. 2010 voor wind op zee en een versterking van de economische acti
 • 24/06/2014
  Als Nederlanders moeten kiezen op welke manier ze de CO2-uitstoot willen terugdringen, kiezen ze voor grootschalige energiebesparing en opwekking van groene stroom. Energie uit kolen- en gascentrales
 • Energy Dimensions of Urbanisation in China

  28/05/2014
  Business opportunities and challenges for Dutch companies Voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft Ecofys een overzicht gemaakt van markt kansen en uitdagingen voor Nederlandse bedrijven rond de energie aspecten van China's urbanisatie. Aan
 • 27/05/2014
  Het leveren van warmte aan huishoudens en bedrijven via een warmtenet wordt gezien als een duurzaam alternatief voor individuele, meest gasgestookte ketels. Maar die duurzaamheid is wel afhankelijk va

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004