30 Years at the forefront of energy and climate solutions
Taal EN NL DE 中文

Publicaties

Met een continue verandering van de energie- en klimaatmarkten en de bijbehorende technologieën, is een grondige kennis doorslaggevend bij de besluitvormingsprocessen. Ecofys ondersteunt zowel overheden als het bedrijfsleven om de uitdagingen op het gebied van energie- en klimaatvraagstukken het hoofd te bieden. Met onze strategische onderzoeken, rapporten en marktadviezen zorgen wij voor waardevolle en betrouwbare informatie over de meest recente ontwikkelingen en toekomstige trends.

In dit deel van onze website vindt u een overzicht over de rapporten die Ecofys heeft gepubliceerd of waaraan we hebben bijgedragen.

 • Samenwerking op gebied van duurzame energie tussen EU lidstaten

  23/10/2014
  Ondersteuning van lidstaten bij de implementatie van de flexibiliteitsmechanismen van de EU Richtlijn Hernieuwbare Energie

  De Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie (2009/28/EG) stelt dat alle lidstaten er in 2020 voor moeten zorgen dat een bepaald percentage van het totale eindgebruik aan energie uit hernieuwbare bronnen komt. De Richtlijn kent vier zogenaamde flexibiliteitsmechanismen...

 • Economische impact van het Nederlandse cluster Wind op Zee

  16/10/2014

  De ambitie van het Topconsortium Kennis en Innovatie Wind op Zee (TKI-WoZ) is een daadwerkelijke kostenbesparing in 2020 van 40% t.o.v. 2010 voor wind op zee en een versterking van de economische activiteiten in Nederland, zodat de Nederlandse wind op zee...

 • Informed public opinions on CO2 mitigation options in the Netherlands

  24/06/2014
  Deliberating expert information and lay beliefs

  Als Nederlanders moeten kiezen op welke manier ze de CO2-uitstoot willen terugdringen, kiezen ze voor grootschalige energiebesparing en opwekking van groene stroom. Energie uit kolen- en gascentrales waarbij de CO2 ondergronds wordt...

 • De energie dimensie van China’s urbanisatie

  28/05/2014
  Markt kansen en uitdagingen voor Nederlandse bedrijven

  Voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft Ecofys een overzicht gemaakt van markt kansen en uitdagingen voor Nederlandse bedrijven rond de energie aspecten van China's urbanisatie. Aan de hand van desktop onderzoek en 15 interviews met Chinese...

 • Warmteladder

  27/05/2014
  Afwegingskader warmtebronnen voor warmtenetten

  Het leveren van warmte aan huishoudens en bedrijven via een warmtenet wordt gezien als een duurzaam alternatief voor individuele, meest gasgestookte ketels. Maar die duurzaamheid is wel afhankelijk van de bronnen die warmte leveren aan het net. De vraag...

 • Grondstoftekort mogelijke bedreiging duurzame revolutie

  16/04/2014

  In het rapport ‘Critical materials for the transition to a 100% sustainable energy future’, uitgevoerd door Ecofys in opdracht van het WWF, analyseerden de onderzoekers de impact van de duurzame energierevolutie op de vraag naar essentiële...

 • Relatie tussen verbruiksgedrag en investeren

  15/04/2014

  Wakkert energiezuinig gedrag de investeringsbereidheid aan? En worden mensen energiebewuster nadat ze hebben geïnvesteerd in duurzame oplossingen? Dat zijn de vraagstukken die centraal staan in het rapport van Ecofys en Wageningen University...

 • Biobrandstoffen voor de luchtvaart

  27/03/2014

  De luchtvaart is een snel groeiende sector waarvan de broeikasgasemissies met 600% zullen toenemen in 2050, wanneer geen maatregelen worden genomen. De sector heeft de ambitie uitgesproken haar broeikasgasemissies tegen 2050 te halveren, vergeleken met...

 • Argumentendocument Nearshore Wind Nederland

  06/02/2014

  Het rapport “Argumentendocument Nearshore Wind Nederland” dat Ecofys in opdracht van de Gemeente Noordwijk heeft uitgevoegd, betreft een beknopte studie naar de mogelijkheden voor ruimtelijke inpassing van nearshore windenergie en de mogelijke...

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004