30 Years at the forefront of energy and climate solutions
Taal EN NL DE 中文

Nationale CDM-strategie voor Koeweit

Project

Klant
Wereld Bank voor Kuwait Environment Public Authority
Jaar
2011
Climate Policy.jpg

De Environment Public Authority van Koeweit heeft het proces opgestart voor het opstellen van een alomvattende roadmap zodat Koeweit sterker zal deelnemen aan bestaande en toekomstige flexibele mechanismen die de internationale gemeenschap in het leven heeft geroepen om de klimaatverandering tegen te gaan. Hierdoor zal Koeweit de CDM-activiteiten in de nabije toekomst kunnen verhogen en op lange termijn voorbereid zijn op een post-2012 stelsel en op nieuwe financieringsmechanismen op het vlak van klimaatverandering. De eerste stap van dit proces was het opstellen van een nationale strategie en een actieplan voor het Clean Development Mechanism. Ecofys ondersteunde hierbij de EPA via een project van de Wereldbank. Ecofys beschreef de sleutelsectoren voor het beperken van klimaatverandering (mitigatie) in Koeweit en stelde potentiële CDM-activiteiten vast. Vervolgens zijn er aanbevelingen gegeven voor de institutionele structuur van activiteiten die klimaatverandering tegengaan en is er een actieplan opgesteld.

Contactpersoon

Timme van Melle
Elektriciteitssystemen & -markten
E-mail