30 Years at the forefront of energy and climate solutions
Taal EN NL DE 中文

Haalbaarheidsstudie Abu Dhabi PV centrale

Project

Klant
Masdar ADFEC
Jaar
2010
Renewable energy - solar energy

Haalbaarheidsstudie voor een 40MWp PV centrale in Abu Dhabi

In 2010, heeft Ecofys in opdracht van Masdar (ADFEC) in Abu Dhabi, een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor een 40 MWp PV centrale. Ecofys was verantwoordelijk voor de locatie selectie op basis van een multi-criteria aanpak en heeft AlAin als voorkeurslocatie aangewezen. We hebben ook advies gegeven over de te gebruiken technologieën en hebben een financieel-economische analyse van het project uitgevoerd. Als vervolgstap heeft Ecofys gekeken naar de diverse mogelijkheden voor de netinpassing van de PV centrale. Als laatste hebben we een project development plan opgesteld, inclusief tijdsplanning en een risicoanalyse.

Contactpersoon

Kees van der Leun
Management Team
E-mail