News

 • Emissiereductieveiling aanbevolen voor ondersteuning industriële restwarmte

  21/09/2016
  Ecofys heeft in opdracht van Deltalinqs onderzocht op welke manier de uitkoppeling van industriële restwarmte uit het Rotterdamse havengebied kan worden ondersteund. Het idee hierachter is dat de uitkoppeling van industriële restwarmte – industriële warmte die anders zou worden geloosd – kan leiden tot een afname van CO2- en NOx-emissies, omdat deze andere (vaak gasgestookte) warmte vervangt. Aanl...
 • LiDAR Windmetingen voor Windpark Deil

  19/09/2016
  Ecofys WTTS bv is in augustus in opdracht van Raedthuys gestart met het meten van de windsnelheden op grote hoogte op locatie Knooppunt Deil, ten behoeve van windpark Deil. Windpark Deil is een initiatief van Betuwewind.
  Deze meting is nodig om een goede voorspelling te maken van de opbrengst van het aldaar beoogde windpark. Gedurende een jaar wordt de windsnelheid en –richting gemeten met een LiD...
 • Kwantificering van toekomstscenario’s voor de gebouwde omgeving

  27/06/2016
  Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft op 22 juni 2016 een Kamerbrief gepubliceerd om de Tweede Kamer te informeren over de uitkomsten van de langetermijnverkenning energie in de gebouwde omgeving. De Ruijter Strategie heeft hiervoor de onderliggende kwalitatieve scenario’s uitgewerkt (De Ruijter Strategie, 2015) en Ecofys heeft deze scenario’s ten aanzien van ene...
 • Natuur & Milieu publiceert Energievisie 2035

  14/06/2016
  Stichting Natuur & Milieu heeft vandaag haar Energievisie 2035 gepubliceerd. Met de Energievisie brengt Natuur & Milieu als eerste organisatie in kaart welke maatregelen de Nederlandse overheid de komende 20 jaar moet nemen om in 2050 volledig fossielvrij te zijn. Het uitgangspunt voor deze Energievisie is het ‘carbon budget’: de hoeveelheid CO2 die Nederland mag uitstoten in 2035 om binnen de 2 g...

Volg ons

twitter facebook LinkedIn SlideShare rss