Taal EN NL DE 中文

News

 • Visie op een duurzame brandstoffenmix voor transport in Nederland

  09/07/2014
  Onlangs heeft staatssecretaris Mansveld van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de visie in ontvangst genomen die beschrijft hoe Nederland tot een duurzame brandstoffenmix in de mobiliteit sector kan komen. In de visie staat beschreven hoe vervoersmiddelen efficiënter gemaakt kunnen worden en welke duurzame brandstoffen wanneer ingezet moeten worden om een bijdrage te leveren aan de klimaa...
 • Herstructurering Noord-Hollandse windlocaties is financieel haalbaar

  30/06/2014
  De Provincie Noord-Holland heeft met het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het Rijk afgesproken om 685,5 MW wind-op-land te realiseren in 2020. Een deel hiervan – namelijk 105,5 MW - wordt ingevuld via de herstructurering van windenergie op land. De herstructurering beoogt kleine en verouderde windturbines in te ruilen voor een kleiner aantal efficiëntere windturbines: voor elke nieuwe windturbine...
 • Nederlander verkiest groene oplossingen voor klimaat

  24/06/2014
  Als Nederlanders moeten kiezen op welke manier ze de CO2-uitstoot willen terugdringen, kiezen ze voor grootschalige energiebesparing en opwekking van groene stroom. Energie uit kolen- en gascentrales waarbij de CO2 ondergronds wordt opgeslagen en kernenergie zijn minder favoriet. Die uitkomst stelt uitdagingen aan het publieke draagvlak voor de inzet van fossiele bronnen met CO2 opslag, een essent...
 • Ecofys ontwikkelde een methode om CO2 voetafdruk van Eneco Tour te bepalen

  18/06/2014
  Ecofys heeft een methode ontwikkeld om de CO2 uitstoot van evenementen in kaart te brengen. Daarmee kunnen organisatoren maatregelen nemen om hun evenementen te verduurzamen. Vastgelegd wordt hoeveel CO2 elke dag van het evenement vrij komt door energiegebruik ter plekke, het reizen van de bezoekers, organisatie en deelnemers, voor het hotelgebruik, de catering, materialen en afval. De organisatie...