News

 • Ecofys helpt het Ministerie van IenM met voorstel voor bindende doelstelling geavanceerde biobrandstoffen

  12/10/2016
  De Nederlandse overheid introduceert een bindende doelstelling voor geavanceerde biobrandstoffen, geproduceerd uit afval, reststromen en cellulose materiaal. Ecofys analyseerde de markt voor geavanceerde biobrandstoffen en formuleerde op basis hiervan een voorstel tot een doelstelling van 0,4% geavanceerde biobrandstoffen in 2018, stijgend tot 0,5% in 2020 en 0,8% in 2025. De Minister van Infrastr...
 • Collectieve warmte naar lage temperatuur

  11/10/2016
  Kan de gebouwde omgeving collectief overstappen van gasverwarming op lage temperatuur (LT) netten en hoe? En lukt dat ook met een hoog temperatuur (HT) warmtenet naar lage temperatuur? Deze vraag stelde TKI Urban Energy en RVO aan Ecofys en Greenvis.  Beide bureau’s hebben hun kennis en ervaringen van de afgelopen jaren met LT-netten vertaald in een pragmatische verkenning met transitiepaden, met...
 • Ecofys WTTS ondersteunt de ontwikkeling van 300 MW windproject Zeewolde

  06/10/2016
  Ecofys WTTS gaat de ontwikkeling van Windpark Zeewolde ondersteunen met een uitgebreide windmeetcampagne. Dit park in de provincie Flevoland zal een capaciteit krijgen van maximaal 300MW en wordt daarmee een van de grootste windparken op land. De ontwikkeling van Windpark Zeewolde wordt gekenmerkt door een grote lokale betrokkenheid: bewoners en bedrijven in het gebied hebben hun krachten gebundel...
 • Emissiereductieveiling aanbevolen voor ondersteuning industriële restwarmte

  21/09/2016
  Ecofys heeft in opdracht van Deltalinqs onderzocht op welke manier de uitkoppeling van industriële restwarmte uit het Rotterdamse havengebied kan worden ondersteund. Het idee hierachter is dat de uitkoppeling van industriële restwarmte – industriële warmte die anders zou worden geloosd – kan leiden tot een afname van CO2- en NOx-emissies, omdat deze andere (vaak gasgestookte) warmte vervangt. Aanl...

Volg ons

twitter facebook LinkedIn SlideShare rss