30 Years at the forefront of energy and climate solutions
Taal EN NL DE 中文

News

 • Officiële opening windpark Nieuwegein: Ecofys verzorgde ”Flexibele” omgevingsvergunning

  24/04/2015
  Vanmorgen is windpark Nieuwegein officieel geopend. De vijf Vestas V90-2MW windturbines met een ashoogte van 105 meter, leveren groene elektriciteit voor ~7.600 huishoudens ofwel 30% van de huishoudens van Nieuwegein. Hiermee wordt een grote stap gezet in de ambitie van de gemeente om klimaatneutraal te zijn in 2040. De Ecofys wind afdeling leverde voor dit project haar volledige pakket aan projec...
 • Toolkit Handleiding participatieplan windenergie op land

  14/04/2015
  Ecofys en Houthoff Buruma hebben een toolkit samengesteld voor de ontwikkeling van een participatieplan windenergie op land.  Deze toolkit helpt om de participatie van alle betrokkenen (overheden, ontwikkelaars, burgers) vanaf de eerste planvorming tot en met de exploitatie te organiseren. Hoewel de meeste mensen in Nederland voorstander zijn van de toepassing van duurzame energie, blijkt dat op p...
 • Workshop Handleiding Participatieplan Windenergie op Land

  20/03/2015
  Om te kunnen voldoen aan de taakstelling van 6000 MW windenergie op land in 2020 van het Energieakkoord, moeten de komende jaren veel nieuwe windparken worden gebouwd. Daarbij is het essentieel dat de betrokken overheden, ontwikkelaars en de omgeving met elkaar samenwerken en afspraken maken over de ontwikkeling en de exploitatie van een windpark. Een participatieplan waarin deze samenwerking word...
 • Ecofys en Tauw versterken samenwerking op gebied van windenergie

  25/02/2015
  Tauw en Ecofys hebben een intentieverklaring getekend om hun samenwerking op het gebied van windenergie op land verder te versterken. Met de doelstelling van het Rijk om voor 2020 in totaal 6000 MW aan windvermogen op land te plaatsen om ruim vier miljoen huishoudens van elektriciteit te voorzien, is er veel werk te verzetten. Tauw en Ecofys werken gezamenlijk al aan verschillende projecten op he...