30 Years at the forefront of energy and climate solutions
Taal EN NL DE 中文

News

 • Workshop Handleiding Participatieplan Windenergie op Land

  20/03/2015
  Om te kunnen voldoen aan de taakstelling van 6000 MW windenergie op land in 2020 van het Energieakkoord, moeten de komende jaren veel nieuwe windparken worden gebouwd. Daarbij is het essentieel dat de betrokken overheden, ontwikkelaars en de omgeving met elkaar samenwerken en afspraken maken over de ontwikkeling en de exploitatie van een windpark. Een participatieplan waarin deze samenwerking word...
 • Ecofys en Tauw versterken samenwerking op gebied van windenergie

  25/02/2015
  Tauw en Ecofys hebben een intentieverklaring getekend om hun samenwerking op het gebied van windenergie op land verder te versterken. Met de doelstelling van het Rijk om voor 2020 in totaal 6000 MW aan windvermogen op land te plaatsen om ruim vier miljoen huishoudens van elektriciteit te voorzien, is er veel werk te verzetten. Tauw en Ecofys werken gezamenlijk al aan verschillende projecten op he...
 • Carbon Footprint Tool voor de Nederlandse koffiesector

  02/02/2015
  De Nederlandse koffiesector kan door middel van een nieuwe rekentool de broeikasgas emissies van de gehele levenscyclus van koffie uitrekenen. Deze rekentool is ontwikkeld door Ecofys met praktische en inhoudelijke ondersteuning van experts uit verschillende Nederlandse koffiebedrijven. De tool biedt nu een gemeenschappelijke calculatiemethode waarmee Nederlandse koffiebedrijven zelf de broeikasga...
 • Ecofys ondersteunt ontwikkeling van een visie op duurzame brandstofmix voor transport

  21/01/2015
  Vervoer is verantwoordelijk voor een kwart van alle broeikasgasemissies wereldwijd. Sterke besparingen zijn nodig en mogelijk. Ecofys heeft Nederlandse natuur en milieuorganisaties geholpen in het uitwerken van een visie op de snellere ontwikkeling van duurzame brandstoffen voor transport in Nederland. Uitgangspunten hierbij zijn een sterke toename van elektrische auto’s, gevoed door duurzame elek...