News

 • Mengteelt kan potentieel voor duurzaam biogas enorm verhogen

  17/03/2017
  In een recente studie voor het Italiaanse Biogas Consortium (CIB) heeft Ecofys vastgesteld dat agrarische gewasopbrengsten drastisch kunnen stijgen zonder negatieve milieugevolgen als mengteelt (sequential cropping) wordt geïntroduceerd. In Europa ligt landbouwgrond in de winter meestal braak. Wanneer gebruik wordt gemaakt van mengteelt worden in de winter gewassen geteeld na de gebruikelijke zom...
 • Rijkswaterstaat en ProRail stellen land en water beschikbaar voor het opwekken van duurzame energie

  15/03/2017
  Rijkswaterstaat en ProRail stellen delen van hun beheergebied (water en land) beschikbaar om duurzame energie op te wekken. Daarmee kunnen zij op den duur ruim in hun eigen energieverbruik voorzien en worden daarmee energieneutraal. Samen met de netbeheerders Liander, Stedin en Enexis verkennen zij de verdere kansen voor het opwekken van duurzame energie op hun eigen beheergebied. Ecofys heeft, s...
 • Nieuw rapport en tool voor klimaatdoelstellingen van agrarische producten in lijn met Parijs Klimaatakkoord

  14/03/2017
  Een nieuw rapport en online tool maakt het mogelijk voor agrarische en voedingsbedrijven om klimaatdoelstellingen te zetten voor basisproducten in lijn met het Parijs Klimaatakkoord. Gefinancierd door de KR Foundation hebben de Universiteit van Aberdeen, Planbureau voor de Leefomgeving en Ecofys een nieuwe wetenschappelijke methodiek ontwikkeld om de klimaatdoelstellingen van basisproducten in de ...
 • Nieuwe webapplicatie PICO helpt energie te besparen

  13/03/2017
  Een nieuwe webapplicatie (pico.geodan.nl) geeft gratis en snel betrouwbaar inzicht in de energietransitie op lokaal niveau. PICO ondersteunt partijen zoals gemeenten of woningcorporaties bij het halen van hun doelstellingen voor de energietransitie als onderdeel van duurzame ruimtelijke ontwikkelingen. Ecofys heeft bijgedragen in de conceptuele ontwikkeling, dataverzameling en het testen van de ...

Volg ons

twitter facebook LinkedIn SlideShare rss