Energy Systems and Markets

Energievoorziening ondergaat een radicale verandering. Duurzame energiebronnen vervangen een productie op basis van koolstofhoudende brandstoffen, en gedecentraliseerde energiesystemen spelen een steeds grotere rol in het balanceren van vraag en aanbod. “Energy Systems and Markets” ondersteunt ontwikkelaars, operatoren en betrokkenen in de toeleveringsketen van duurzame energieopwekking om deze overgang te maken.

Wij bieden met name ondersteuning op het gebied van: benchmarking van financiële indicatoren, evaluatie van de haalbaarheid en identificatie van mogelijke financieringsbronnen, eliminatie van inefficiëntie en verbetering van financiële prestaties. Wij ondersteunen energiemaatschappijen, transmissie- en distributiesysteemoperatoren bij het veiligstellen van de elektriciteitslevering binnen de toekomstige energiesystemen, via evaluatie van de mogelijkheden voor verhoging van het penetratieniveau van duurzame energie. Daarbij helpen we de Europese Commissie, de overheidssector en NGO's bij het opstellen van het regelgevende kader dat nodig is om de veiligheid van het energiesysteem effectief en efficient te kunnen aansturen en onderhouden.

 • Ontsluit de flexibiliteit van het energiesysteem

  Flexibiliteit is een belangrijke voorwaarde voor de inpassing van een hoog percentage duurzame energiebronnen in het energiesysteem. Ecofys hanteert een interdisciplinaire aanpak bij het oplossen van de technische-, economische- en juridische uitdagingen die zijn verbonden aan de ontwikkeling van toekomstige energiesystemen.
 • Conventionele energiesystemen

  Vandaag de dag is ons globale energiesysteem vooral gebaseerd op olie, kolen, gas en enkele nucleaire bronnen. Leveringszekerheid, marktprijzen, emissies en klimaat impact zijn belangrijke besluitvormingsthema’s in onze economie. Ondanks het feit dat deze beïnvloed worden door technologische voortgang en veranderde geopolitieke situaties.
 • Windenergie

  Windenergie speelt een belangrijke rol in onze economische, milieu- en energietoekomst. Wereldwijd produceren windturbines emissievrije elektriciteit voor huishoudens en industrie. Ecofys is al sinds 1984 actief in de windenergiesector. Graag tonen wij u onze inzichten in windenergie en bieden wij de oplossingen die u nodig heeft.
 • Zonne-energie

  Ecofys beschikt over 25 jaar ervaring in advisering op zonne-energie. Wij zijn er van overtuigd dat zonne-energie een cruciaal onderdeel is van de toekomstige wereldwijde elektriciteitsvoorziening.

Uw contactpersoon

Michiel Müller
Management Team
E-mail