Duurzame energie

Het eindige karakter van fossiele brandstoffen, de betrouwbaarheid van de energievoorziening en klimaatverandering hebben de energiesector gedwongen radicaal over te schakelen naar een duurzame energievoorziening. Dit is niet alleen een uitdagende taak maar het biedt ook nieuwe mogelijkheden. En het potentieel voor duurzame energie is enorm: in het tijdsbestek van één uur levert de zon ons meer energie dan de wereld in een heel jaar verbruikt. Maar wat is de juiste technologie, wat is het juiste businessmodel, waar is de beste locatie, is het project ook op lange termijn haalbaar en hoe kan het project het best worden ontwikkeld?

Van haalbaarheid tot realisatie: Ecofys heeft meer dan 30 jaar internationale ervaring in wind-, bio- en zonne-energie en richt zich altijd weer op innovaties zoals bijvoorbeeld het winnen van energie uit algen of zeegolven.

Ecofys adviseert overheden en bedrijven op het vlak van succesvolle strategieën voor duurzame energie en verleent diensten aan energiebedrijven, projectontwikkelaars en de financiële sector voor het ontwikkelen van of investeren in duurzame energieprojecten. Van marktanalyse tot monitoring: Ecofys is uw betrouwbare en onafhankelijke partner voor uw duurzame energieprojecten.

  • Windenergie

    Windenergie speelt een belangrijke rol in onze economische, milieu- en energietoekomst. Wereldwijd produceren windturbines emissievrije elektriciteit voor huishoudens en industrie. Ecofys is al sinds 1984 actief in de windenergiesector. Graag tonen wij u onze inzichten in windenergie en bieden wij de oplossingen die u nodig heeft.
  • Bio-energie

    In een duurzame energievoorziening neemt biomassa een centrale plaats in. Biomassa is een flexibele en allround duurzame energiebron. Een continue aanvoer van biomassa, gezonde economische en technische planning en exploitatie vormen de voorwaarden voor een rendabele omzetting van biomassa in energie.
  • Zonne-energie

    Ecofys beschikt over 25 jaar ervaring in advisering op zonne-energie. Wij zijn er van overtuigd dat zonne-energie een cruciaal onderdeel is van de toekomstige wereldwijde elektriciteitsvoorziening.